Regulamin:

Umieszczając wpis w Bazie Stron, Użytkownik potwierdza, iż akceptuje ten regulamin Serwisu.

Ogólne zasady dodawania:

  • Zamieszczaj wpisy w odpowiednich kategoriach.
  • Zanim twój wpis pojawi się na stronie, może zostać umieszczony w kolejce do moderacji.
  • Nie akceptujemy wpisów oferujących usługi w charakterze towarzyskim.
  • Nie akceptujemy wpisów, których przedmiotem są papierosy, tytoń lub cygara.
  • Nie akceptujemy wpisów, których przedmiotem są narkotyki, pornografia lub broń.

Wpisy do Katalogu Firm są w większości płatne. Właściciel portalu ustala, według własnego uznania, ceny wpisów w poszczególnych kategoriach, miastach lub obszarach geograficznych, oraz decyduje które kategorie lub wpisy są darmowe.

Płatny wpis Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z wpisu.W przypadku rezygnacji z wpisu do Katalogu Firm, Użytkownik nie pociąga za sobą roszczenia o zwrot opłaty.

Użytkownik, podając dane osobowe we wpisie oświadcza, że: są one zgodne z prawdą; wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności; wyraża zgodę na kontaktowanie się właściciela serwisu z Użytkownikiem na podane dane teleadresowe w celach handlowych i marketingowych.

Każdy Użytkownik posiadający wpis w Katalogu Firm jest odpowiedzialny za aktualizację treści w nim zawartych. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

Wpis w katalogu dodawany jest bezterminowo. Usunięcie wpisu z katalogu jest płatne a opłata administracyjna wynosi 2.40 GBP. Prośbę o usunięcie strony należy zgłosić administracji serwisu.